Khai thác điểm yếu 2

Số lượng:

Khi hai bên xáp lá cá, xiết khí lẫn nhau, khí của các đám quân dễ bị lấp gần hết. Khi đó, hình cờ của một bên sẽ có điểm yếu để đối phương khai thác bắt và ăn quân.

Lúc này, ta cần bắt một bên, sau đó lấy đà ăn bên còn lại. Các bạn tìm hiểu thêm qua bài tập bên dưới nhé.