Đã chết hay chưa 1

Số lượng:

Đám trắng đã bị Đen bao vây, vấn đề là Đen cần đi giết không? Hay có thể thoát tiên vì trắng đã chết. Please enable JavaScript to view this game.


Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để mở khóa các bài tập này nhé.

Các quyền lợi của thành viên Dango: