Tạo sống 1

Số lượng:

Ở dưới là các bài tập Đen đi tạo sống khi đã bị đối phương bao vây hết xung quanh.