Maeda Nobuaki – Shokyu 9

Số lượng:

Bộ bài tập sống chết dành cho trình độ sơ cấp của Maeda Nobuaki, biệt danh The God of Tsumego.