LCH – Đua khí 1

Số lượng:

Bộ bài tập tesuji cơ bản biên soạn bởi kỳ thủ nổi tiếng Lee Changho. Gồm tổng cộng 6 quyển.

Quyển 1 tập trung các bài tập đua khí, vây và ăn lẫn nhau. Đen đi trước trong tất cả các bài.