LCH – Chia cắt 1

Số lượng:

Bộ bài tập tesuji cơ bản biên soạn bởi kỳ thủ nổi tiếng Lee Changho. Gồm tổng cộng 6 quyển.

Quyển 3 tập trung các bài tập xử lý khéo léo.

Đen sử dụng kỹ thuật chia cắt để đạt được kết quả tốt nhất trong các bài dưới.