Nối không về

Số lượng:

Bộ bài tập cờ vây nổi tiếng Gokyo Shumyo được biên soạn bởi Hayashi Genbi vào năm 1812. Bao gồm 520 bài tập cờ thế kinh điển dành cho kỳ thủ trình độ kyu mạnh đến dan thấp. Là một bộ cờ thế ai cũng phải giải qua một lần nếu muốn đạt trình độ 1-dan trở lên.

Gokyo Shumyo bao gồm:

  • 103 bài tạo sống
  • 71 bài giết quân
  • 90 bài cướp
  • 96 bài đua khí
  • 40 bài chẹt khí ăn quân
  • 74 bài nối
  • 46 bài về các kỹ thuật khác

40 bài tập nối không về

Trong các bài tập này, ta lại dụng đối phương không đủ khí để bắt và ăn quân.