Đánh giá tình hình trận đấu 1

Số lượng:

Dưới đây là một số hình cờ lấy từ Giải kỳ thủ mạnh 2019 vừa qua. Tôi đã dùng Leela để phân tích và đưa ra tỉ lệ thắng thua dựa trên thuật toán của Leela.

Những con số này không hoàn toàn phản ánh tình huống thật của một trận đấu cờ vây (vốn phức tạp và còn bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ khác như thời gian, phong cách chơi cờ). Tuy nhiên, nó cũng có giá trị tham khảo rất lớn.

12 bài tập đánh giá tình hình trận đấu.

Câu hỏi: Bên vừa thực hiện nước đi đánh dấu có khả năng thắng là bao nhiêu % (Với tỉ lệ 50% là trường hợp trận đấu đang rất cân bằng).

Giờ thì, xin mời!

[WATU 2]