CC – Sống chết 2

Số lượng:

Sống chết toàn tập là bộ bài tập đồ sộ với gần 3000 bài được Cho Chikun biên soạn.

Phần cơ bản (Elementary) sẽ bao gồm 900 bài dành cho các kỳ thủ nhập môn. Tuy nhiên, các kỳ thủ kyu mạnh cũng có thể làm để hoàn thiện kiến thức cơ bản.

Đen đi để tạo sống hoặc giết quân đối phương.