Sống chết 12

Số lượng:

Đen đi ở tất cả các bài, giết quân hoặc tạo sống. Please enable JavaScript to view this game.


Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để mở khóa các bài tập này nhé.

Các quyền lợi của thành viên Dango: