Nối và cắt (1) – 75 bài

Dưới đây là 50 bài tập nối và 25 bài tập cắt quân dành cho người mới làm quen với hai khái niệm này.

Tuy khá dễ khi làm ở dạng bài tập, người chơi cờ cần phải có thói quen nhìn được những điểm nối cắt này ở các ván đấu thật.

50 bài nối quân

 

 

25 bài cắt quân

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.