Sơ cấp

Bài tập trình độ 15 kyu tới 1 kyu

Lee Changho Tesuji – Vol 1
Bài tập đua khí
Số lượng: 123 bài
Độ khó: 15k – 8k

Lee Changho Tesuji – Vol 2
Bài tập xiết khí & liên kết
Số lượng: 122 bài
Độ khó: 15k – 8k

Lee Changho Tesuji – Vol 3
Bài tập xử lý khéo léo
Số lượng: 113 bài
Độ khó: 10k – 1k