Sơ cấp

Bài tập trình độ 15 kyu tới 1 kyu

150 bài tập tạo sống cơ bản

Độ khó: 15 kyu – 7 kyu