Nhập môn

Bài tập trình độ 25 kyu tới 10 kyu
*Dango Members

Làm quen với cờ vây

Giới thiệu

500 bài tập dành cho những bạn hoàn toàn mới học luật chơi. Được chia ra làm 5 phần với các chủ đề xuyên suốt từ khởi đầu đến kết thúc trận đấu.

Người học có thể giải hết 1 phần 100 bài trong 1 buổi hoặc chia ra nhỏ hơn.

Bài tập theo chủ đề

To be upload

Tạo sống

Giết quân

Quan sát