Nhập môn

Bài tập trình độ 25 kyu tới 10 kyu

Làm quen với cờ vây

Giới thiệu

500 bài tập dành cho những bạn hoàn toàn mới học luật chơi. Được chia ra làm 5 phần với các chủ đề xuyên suốt từ khởi đầu đến kết thúc trận đấu.

Người học có thể giải hết 1 phần 100 bài trong 1 buổi hoặc chia ra nhỏ hơn.

Cho Chikun – Sống chết toàn tập – Cơ bản