Hi!

Bọn mình là Dango, clb cờ vây ở Hồ Chí Minh. Bọn mình thường gặp gỡ chơi cờ vây và tổ chức các lớp cờ vây định kỳ.

Cùng học cờ vây với kho cờ thế hơn 3000 bài tập của Dango nhé:

 BT Nhập MÔN  BT Sơ Cấp BT TRUNG Cấp