Ciao!

Bọn mình là Dango, clb cờ vây ở Hồ Chí Minh. Bọn mình thường tổ chức các hoạt động chơi cờ và các lớp cờ vây định kỳ.

Bạn cũng có thể học và luyện tập cờ vây cùng Dango qua:

 Kho bài tập  Study League Review

Dango Study League

Chương trình rèn luyện cờ vây online thông qua hình thức thi đấu và giải bài tập hàng tuần.

Round 3 bắt đầu từ 13 tháng 10. Đăng ký tham gia ở đây.

League B 

League C

Hello