Hi

Bọn mình là Dango, clb cờ vây ở Hồ Chí Minh. Trang web của clb sẽ sớm offline.

Để cho dễ quản lý, các tài liệu học cờ vây từ trang Dango.vn sẽ được dời về Study.blogcovay.com.

Các bạn ghé bên kia chơi nhé.