Shop cờ vây Dango


Đặt mua dưới các hình thức sau:

Liên hệ thêm: Tuệ Trần – 0906 977 627


Quân và bàn cờ vây

Quân cờ vây bột đá ép nhựa 19×19

Số lượng: Full 361 quân

Trọng lượng: 0.5 kg

Giá bán: 300.000 VND

Bàn cờ vây gỗ ép 19×19

Kích thước: 45cm x 48cm x 0.8cm

Giá bán: 150.000 VND

Bộ bàn và quân cờ bột đá ép nhựa 9×9

Số lượng: 70 quân

Giá bán: 100.000 VND

Sách cờ vây

Sách Làm quen với cờ vây

Tác giả: Cho Chikun

Một quyển sách rất chi tiết dành cho người mới. Đọc thêm ở đây.

Giá bán: 60.000 VND

Sách 501 bài tập khai cuộc cờ vây – Quyển 1

Quyển 1 tập hợp 250 bài tập, là tập hợp những kiến thức khai cuộc cần biết dưới dạng bài tập. Qua đó người chơi sẽ tự rút ra cho mình cách đi đúng.

Giá bán: 90.000 VND