Tham gia Dango Insei

Đăng ký tham gia Dango Insei theo mẫu dưới đây. Chi phí tham gia là 100.000 cho 3 tháng thành viên.

Quyền thành viên Dango Insei sẽ được Active sau khi thanh toán thành công.

  • - 100,000 / 03 Months
    One who even play Go in dreams