Tham gia Dango Insei

Đăng ký tham gia Dango Insei theo mẫu dưới đây. Chi phí tham gia là 100.000 VND cho 3 tháng thành viên. 

Tài khoản sẽ tự động Active ngay sau khi đăng ký. Bạn sẽ có 10 ngày dùng thử và thanh toán phí thành viên Dango Insei. (Nếu quá hạn sẽ Deactive)

Xem cách thức thanh toán. (Đang cập nhật)

[pms-register]