Các khóa học của CLB Dango


Lớp nhập môn

Lớp cờ vây nhập môn dành cho các bạn hoàn toàn chưa biết gì về cờ vây, hoặc có học qua nhưng chưa thực sự hiểu và vận dụng vào trận đấu.

Mục tiêu: Đạt trình độ 20-kyu+

Lớp sơ cấp

định thức cờ vây

Nội dung của lớp này là hoàn thiện những kỹ năng khai cuộc, sống chết và thu quan, xác định một số lỗi sai không cần thiết.

Mục tiêu: Đạt trình độ 15-kyu+

  • Coming Soon

Lớp 9-kyu

Bài bản về khai cuộc, các lỗi sai cơ bản. Bắt đầu học định thức và ý nghĩa thực sự của những nước đi. Luyện giải cờ thế và làm quen với kỳ phổ pro.

Mục tiêu: Đạt trình độ 9-kyu+

  • Coming soon