Các khóa học của CLB Dango


Lớp nhập môn

Lớp cờ vây nhập môn dành cho các bạn hoàn toàn chưa biết gì về cờ vây, hoặc có học qua nhưng chưa thực sự hiểu và vận dụng vào trận đấu.

Mục tiêu: Đạt trình độ 20-kyu+

Comin’ soon

Lớp sơ cấp

định thức cờ vây

Nội dung của lớp này là hoàn thiện những kỹ năng khai cuộc, sống chết và thu quan, xác định một số lỗi sai không cần thiết.

Mục tiêu: Đạt trình độ 10-kyu+

Coming soon

Dạy kèm cá nhân

luật cờ vây

Nếu không sắp xếp thời gian phù hợp được với các lớp bên, Dango sẽ có người hướng dẫn riêng theo lịch hai bên thỏa thuận. Liên hệ Tuệ để biết thêm chi tiết.